PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Naše služby pokrývají celý projektový cyklus, tj. od fáze definice projektu přes inženýrskou činnost v průběhu realizace až po úspěšné profinancování Vašeho projektu.

Projektový cyklus

Celý projektový cyklus v sobě zahrnuje několik činností, jež logicky navazují jedna na druhou a jež teprve v souhrnu znamenají úspěšné završení přípravy projektu. Celý tento proces je poměrně složitý a administrativně náročný (např. v případě využitít dotačních programů s příhlédnutím k jejich požadavkům). Přesto lze identifikovat základní prvky společné pro přípravu většiny projektů.

Ve fázi projektování a přípravy záměru nabízíme

 • orientaci projektové myšlenky s ohledem na strategické cíle investora,
 • nalezení vhodného grantového programu (v případě požadavku či potřeby),
 • zpracování časového a organizačního plánu,
 • zajištění všech nezbytných podkladů (projektová dokumentace, rozpočty, ekonomické kalkulace, posouzení vlivu na životní prostředí, energetické audity atd.),
 • aktivity spojené se získáním vhodných partnerských organizací do projektu,
 • vypracování logického rámce,
 • zprostředkování předfinancování projektu prostřednictvím bankovního úvěru,
 • vypracování, grafická úprava žádosti, její vazba a tisk,
 • komunikace s koordinátorem programu, implementační agenturou, finančním ústavem
 • a další služby s ohledem na typ projektu.

Ve fázi realizace a vyhodnocení projektu pak nabízíme

 • projektový management
 • výběrová řízení,
 • zpracování průběžných a závěrečných zpráv,
 • zajištění proplacenosti projektu - dotační programy nebo finanční instituce
 • dohled nad širším finančním řízením projektu,
 • šíření výsledků apod.
© PMCS s.r.o., Lanžhotská 3448/2, Břeclav, 690 02
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!