INŽENÝRING

V rámci fáze přípravy stavebních projektů se investoři nejčastěji setkávají s limity územních plánů, inženýrských sítí a ustanoveními stavebního zákona v návaznosti na správní řád. Tato část přípravy projektu bývá bagatelizována a zde se často objevují první problémy, zdržení a samozřejmě ztráty, ať už časové či finanční. Předejděte ztrátám, nabízíme Vám:

Předprojektová příprava

 • zda je konkrétní pozemek vhodný k realizaci tohoto záměru
 • zda je kapacita inženýrských sítí dostačující a které sítě bude potřeba vybudovat
 • průzkum omezení pozemku z hlediska územního plánu a místních specifik majících vliv na využitelnost pozemku
 • zajištění předběžných vyjádření správců sítí a dotčených orgánů a organizací.

Územní řízení

 • projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění jejich stanovisek
 • zastupování v průběhu celého procesu projednání dokumentace až po pravomocné územní rozhodnutí
 • vypracování a podání návrhu na zahájení územního řízení
 • obstarání pravomocného územního rozhodnutí.

Stavební povolení

 • projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění jejich stanovisek
 • zastupování v průběhu celého procesu projednání dokumentace až po pravomocné stavební povolení
 • vypracování a podání návrhu na zahájení stavebního řízení
 • obstarání pravomocného stavebního povolen.

Kolaudační řízení

 • obstarání veškerých dokumentů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu či rozhodnutí
 • zastupování v průběhu kolaudačního řízení
 • obstarání pravomocné kolaudace Vašeho záměru

Vynětí ze zemědělského půdního fondu

 • dle požadavků klienta zajistíme kompletní vynětí jím požadovaného pozemku z ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) nebo jenom části procesu vynětí ze ZPF:
 • zajištění podkladů pro vynětí ze ZPF
 • výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF
 • výpočet skrývky ornice - bilance ornice - návrh využití získané ornice
© PMCS s.r.o., Lanžhotská 3448/2, Břeclav, 690 02
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!